Doorvalsluizen

Bij doorvalsluizen wordt het huis uitgekotterd waarna er een keramische laag wordt aangebracht, deze laag wordt nagemachineerd en tot oorspronkelijke maatvoeringen terug gebracht. Hierdoor is er een enorme standtijdverlenging mogelijk.